Nacionalni konvent o EU

Uncategorized

Sharing is caring!

Reč urednika

Pred vama je novi broj biltena koji objavljuje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Tokom februara je održan niz konsultativnih sastanaka sa donosiocima odluka, nastavljen je rad na pripremi novog Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima i pojačane su aktivnosti usmerene ka zaštiti aktivista i organizacija civilnog društva.

O ovim, kao i drugim novinama, čitajte u nastavku.

Introduction

Before you is a new issue of the newsletter published by the National Convention on the European Union, with the financial support of the Delegation of the European Union in the Republic of Serbia. During February we organized a series of consultative meetings with decision-makers, continued to work on the new Draft Law on Internal Affairs, and intensified activities aimed at protecting activists.

Read about these and other news below.

Pismo podrške tužiteljkama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i apel za proaktivno reagovanje Državnog veća tužilaca

Povodom javnog istupanja zamenica javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Bojane Savović i Jasmine Paunović, Nacionalni konvent o EU pruža podršku tužiteljkama i svim drugim tužiocima koji su se našli u sličnoj situaciji, uzimajući u obzir da ovo nisu prvi slučajevi premeštaja u Višem javnom tužilaštvu, otkako je za Višeg javnog tužioca izabran Nenad Stefanović. Podsećamo da se premeštaji ovog tipa vrše godišnjim rasporedom, te ukazujemo da se u ovim vanrednim premeštajima, u skladu sa javno dostupnim informacijama, izvesno radi o kršenju procedure predviđene Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima.

SAZNAJ VIŠE

LETTER OF SUPPORT TO PROSECUTORS OF THE HIGHER PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN BELGRADE AND AN APPEAL FOR A PROACTIVE RESPONSE BY THE STATE COUNCIL OF PROSECUTORS

Regarding the public statements of the deputy public prosecutors of the Higher Public Prosecutor’s Office in Belgrade, Bojana Savović and Jasmina Paunović, the National Convention on EU expresses its full support to the prosecutors. The National Convention extends support to all other prosecutors who found themselves in a similar situation. Apparently, these are not the single cases of repositioning within the Higher Public Prosecutor’s Office since the appointment of Nenad Stefanović as the Higher Public Prosecutor. Such repositions are supposed to be carried out in accordance to an annual schedule. Having in mind publicly available information, these extraordinary repositions show the violation of the procedure prescribed by the Rulebook on Administration within Public Prosecutor’s Offices.

SAZNAJ VIŠE

Organizovana vanredna konferencija za medije povodom učestalih napada na aktiviste i predstavnike civilnog društva

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je organizovao vanrednu konferenciju za medije povodom učestalih napada na aktiviste i predstavnike civilnog društva.
Na konferenciji je ukazano na izostanak reakcije nadležnih institucija na pretnje i napade sa kojima se suočavaju Inicijativa mladih za ljudska prava i organizacija Krokodil. Reč je o organizacijama koje su ponovo postale predmet kampanje zastrašivanja nakon javne i najavljene građanske akcije čišćenja travnjaka i fasade u parku u Mitićevoj rupi. Na toj akciji je ukazano i na zahtev Incijative A11 da park dobije ime Dušana Jovanovića, ubijenog dečaka romske nacionalnosti.

SAZNAJ VIŠE

NATIONAL CONVENTION ORGANIZED A MEDIA CONFERENCE REGARDING ATTACKS ON ACTIVISTS

The National Convention on the European Union organized a media conference following the frequent attacks on activists and civil society organizations.
Participants addressed the lack of reaction coming from the relevant institutions to the threats and attacks faced by the Youth Initiative for Human Rights and the Krokodil organization. These organizations became the subject of an intimidation campaign after the publically announced civil action to clean the lawn and the facade in the Mitićeva rupa park. At the same time that action was a reminder of the initiative to name the park after Dušan Jovanović, the murdered boy of Roma nationality.

READ MORE

Konkurs za srednje škole: Znanje za održivi razvoj

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Istraživačka stanica Petnica pozivaju srednje škole u Srbiji da se prijave za učešće u obrazovnom programu „Znanje za održivi razvoj“. Petnaest škola sa teritorije cele Srbije će biti izabrano za učešće u programu. Prednost će imati one škole koje dobro opišu svoju motivaciju i iskažu razumevanje značaja tema održivog razvoja za njihove lokalne zajednice. Tim svake škole koja bude izabrana za učešće u programu imaće tri člana – dva učenika i jednog nastavnika, koji će učestvovati u realizaciji programskih aktivnosti. Rok za prijavu je 15. mart 2023. godine

SAZNAJ VIŠE

COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOLS: KNOWLEDGE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The National Convention on the European Union and the Research Station Petnica invite secondary schools from Serbia to apply for the educational program Knowledge for Sustainable Development.
Fifteen schools that show clear motivation and understanding of the importance of sustainable development will join the program. Each school will form a three-member team – two students and one teacher, to take part in the implementation of program activities. Teachers will have continuous support to bring sustainable development topics into their local communities and schools. The application deadline is March 15, 2023.

READ MORE

Održan sastanak sa ministrom za ravnomerni regionalni razvoj

Članovi Radne grupe za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata sastali su se sa ministrom zaduženim za ravnomerni regionalni razvoj, Edinom Đerlekom. Na sastanku je bilo reči o regionalnom razvoju kao načinu za jačanje konkurentnosti domaće privrede. Zajednički rad svih aktera u ovoj oblasti može da doprinese kako ispunjavanju standarda na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali i uspostavljanju domaće razvojne strategije, ocenili su učesnici sastanka.

Takođe, prisutni su razmatrali mogućnosti za pripremom strateškog dokumenta koji će regulisati ovu oblast i ustanoviti sistem zajedničkog planskog delovanja u narednim godinama. Takvo delovanje zahteva i koordinisanu saradnju sa dijasporom koja potencijalno može značajno da doprinese regionalnom razvoju zemlje.

SAZNAJ VIŠE

MEETING HELD WITH THE MINISTER FOR BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT

Members of the Working Group for Chapter 22 – Regional policy and coordination of structural instruments met with the minister in charge of balanced regional development, Edin Đerlek. The meeting was devoted to regional development as a way to strengthen the competitiveness of the domestic economy. The joint work of all actors in this area can contribute to meeting the standards on Serbia’s path to the European Union. At the same time, regional development can reinforce domestic development strategy.

Participants discussed the possibilities of preparing a strategic document to regulate this area and establish a system of joint planned action in the coming years. Such action also requires coordinated cooperation with the diaspora, which can significantly contribute to the country’s regional development.

READ MORE

Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima – Operativni sastanci u toku

U skladu sa dogovorom postignutim na sastanku sa predsednicom Vlade, Anom Brnabić, otpočela je serija operativnih sastanaka povodom Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. Na sastancima učestvuju predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i članovi Radnih grupa Nacionalnog konventa za poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost.
U narednih mesec dana biće održano još nekoliko sastanaka sa ciljem da se razmotre sve preporuke civilnog društva.

DRAFT LAW ON INTERIOR – OPERATIVE MEETINGS ONGOING

In accordance with the conclusions from the meeting with the Prime Minister, Ana Brnabić, a series of operational meetings regarding the Draft Law on Internal Affairs began. Representatives of the Ministry of Internal Affairs and members of the Working Groups of the National Convention for Chapters 23 – Justice and Fundamental Rights and 24 – Justice, Freedom and Security participate in the meetings.

In the next month, several more meetings will be held, aiming to consider all the recommendations of civil society.

Završen rad na Programu ekonomskih reformi za period 2023-2025

Program ekonomskih reformi za period 2023-2025. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), u okviru devetog ciklusa ekonomske koordinacije sa EU, dostavljen je Evropskoj komisiji 31. januara 2023. godine, čime je njegova priprema završena u predviđenom roku. ERP je prethodno usvojen na sednici Vlade Republike Srbije.

Identifikovana su tri ključna izazova za konkurentnost, privredni rast i zapošljavanje, što ih svrstvava u prioritetne i podrazumeva jasnu posvećenost za njihovo rešavanje u narednom trogodišnjem periodu, a to su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetljivih grupa i socijalna zaštita od siromaštva; Stvaranje poslovnog ambijenta povoljnijeg za investicije; Ozelenjavanje energetskog sektora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Komentari Međusektorske radne grupe za ERP našli su svoje mesto u finalnom tekstu Programa ekonomskih reformi.

SAZNAJ VIŠE

PROGRAM OF ECONOMIC REFORMS FOR THE PERIOD 2023-2025 COMPLETED

The Economic Reform Program – ERP for the period 2023-2025 was submitted to the European Commission on January 31, 2023. ERP was prepared within the approved timeframe and adopted at the session of the Government of the Republic of Serbia.

The document identifies three critical challenges for competitiveness, economic growth, and employment. Those challenges call for a clear commitment to solving them in the next three-year period, namely: Increasing employment, especially among young people, women, and vulnerable groups, and social protection against poverty; Creating a business environment more favorable for investments; Making the energy sector ‘greener’ and fully opening the energy market.

The comments of the Multisectoral WG for ERP are also a part of final text of the Economic Reform Program

READ MORE

Objavljen novi broj biltena Radne grupe za poglavlje 35

U novom broju biltena Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35: Ostala pitanja-Kosovo čitajte tekstove:

  • “Talac sopstvene politike”, autorke Aleksandre Stanković sa Instituta za evropske poslove
  • “Zajednica održivog razvoja”, autora Ljubiše Mijačića, stručnjaka za energetiku i životnu sredinu

SAZNAJ VIŠE

NEW ISSUE OF THE NEWSLETTER – WG FOR CHAPTER 35

In the new issue of the newsletter of the Working Group of the National Convention on the European Union for Chapter 35: Other Issues-Kosovo, the following articles are published:

  • Hostage of one’s own politics – author Aleksandra Stanković, Institute for European Affairs
  • Sustainable Development Community – author Ljubiša Mijačić, expert in energy and environment

READ MORE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *