Energetski efikasne tehnologije

  • Post category:sve vesti

ENERGETSKA EFIKASNOST

https://www.procreditbank.rs/

Intervju sa stručnjakom

Najbolji način da se informišemo o energetskoj efikasnosti, kao i o sistemima koji su bazirani na njoj, jeste kroz razgovor sa stručnjakom. Zato smo za sagovornika izabrali Luku Naglića, mastera mašinstva, koji se bavi energetskom efikasnošću duže od jedne decenije. Poslednje četiri godine Luka radi na GEFF programu na poziciji tehničkog eksperta za Srbiju i Crnu Goru.

Postavili smo mu pitanja koja bi možda i vas interesovala.

Kako biste najjednostavnije objasnili šta je energetska efikasnost?

Pojam energetska efikasnost se najčešće javlja u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređajem smatra se onaj koji ima visok stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Kada je reč o merama, pod energetskom efikasnošću podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili ne tehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Koje su energetski efikasne tehnologije dostupne u Srbiji i koje su najzastupljenije?

Kada govorimo o stambenom sektoru, najzastupljenije su izolacija objekata, ugradnja energetski efikasne stolarije kao i instalacija efikasnih kotlova. U poslednje vreme imamo i značajnu potražnju za toplotnim pumpama i solarnim panelima za proizvodnju električne energije.

Šta se postiže instaliranjem energetski efikasnih tehnologija u porodičnim kućama?

Postižu se manji računi za električnu energiju i grejanje, kao i veći nivo komfora. Takođe, sve ove tehnologije utiču na smanjenje zagađenja čovekove okoline, prvenstveno poboljšavajući kvalitet vazduha, koji je u našoj regiji veoma loš.

Recite nam nešto više o energetski efikasnim prozorima i vratima.

Energetska efikasnost prozora i vrata je jedan od najbitnijih elemenata kada se radi o energetskim karakteristikama objekta. Utvrđeno je da se preko prozora i vrata gubi i do 40% energije potrebne za zagrevanje objekta.

GEFF program podržava prozore i vrata koji imaju Uw<1,3W/m2K.

Naši saveti za kupovinu prozora bi bili sledeći:

  • Ukoliko uzimate PVC prozore, kupite prozore od šestokomornih ili sedmokomornih profila, oni su masivniji i energetski efikasniji.
  • Kupujte troslojna stakla. Cena prozora sa troslojnim staklima je samo malo veća od istih prozora sa dvoslojnim, ali su transmisioni gubici toplote manji za 30-40%.

Objasnite nam po kom principu funkcionišu toplotne pumpe.

Toplotna pumpa je uređaj koji prenosi toplotnu energiju između različitih sredina, obično između zatvorenog prostora i spoljašnjosti. Kada se koristi za zagrevanje objekata, energija se prenosi  iz spoljašnje sredine u objekat. Toplotna pumpa može da radi i kao klima uređaj prenoseći toplotu iz objekta ka spolja.

U režimu grejanja, freon koji je na  spoljnoj temperaturi se komprimuje i postaje vruć. Ova toplotna energija se koristi za grejanje objekta, pri čemu se freon hladi. Nakon dekompresije  vraća se u spoljašnju sredinu hladniji od okoline. Sada ponovo može da preuzme energiju iz vazduha ili zemlje i proces se ponavlja. Kompresori, ventilatori i pumpe koriste električnu energiju za svoj rad.

Efikasnost toplotne pumpe se izražava kao koeficijent performansi (COP), odnosno sezonski koeficijent performansi (SCOP). Što je broj veći, toplotna pumpa je efikasnija i troši manje energije.

GEFF program podržava toplotne pumpe koje imaju COP>4,3.

Kojim kriterijumima treba da se vodi neko ko se odluči da investira u ove tehnologije?

Najvažniji kriterijum treba da bude zadovoljenje neke konkretne potrebe, odnosno rešavanje konkretnog problema koji korisnik ima, a vezan je za potrošnju energije.
Drugi kriterijum je vreme za koje se investicija vrati kroz smanjenje  troškova energije. GEFF tim je pripremio online Kalkulator energetske efikasnosti, pomoću koga klijenti mogu izračunati uštede koje ostvaruju investirajući u energetski efikasne tehnologije.

Šta je vaš savet za ljude koji se opredele da pređu na energetski efikasne tehnologije?

Prvo treba investirati u smanjenje potrošnje energije. Tu spadaju izolacija objekta (posebno krova i zidova) kao i ugradnja energetski efikasne stolarije. Ovim se ne samo štedi energija, već se povećava komfor stanovanja, a smanjuju se i investicije u sistem grejanja.

Drugi korak treba da bude ugradnja energetski efikasne opreme (efikasni kotlovi ili toplotne pumpe) ili opreme koja proizvodi energiju koristeći obnovljive izvore (solarni fotonaponski sistemi, odnosno solarni paneli ili solarni sistemi za zagrevanje vode).

Naša banka u saradnji sa GEFF-om obezbeđuje kredite za energetsku efikasnost, pomoću kojih svako ko uzme kredit može da dobije do 20% od uloženog novca.

Pogledajte kako da aplicirate za kredit i ostvarite povraćaj