EU INTEGRACIJE

  • Post category:sve vesti

ENERGETIKA

https://www.mei.gov.rs/

Poglavlje 15 – Energetika

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za energetiku

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva odbrane; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za evropske integracije; Instituta za standardizaciju Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije; Komisije za zaštitu konkurencije; Republičke direkcije za robne rezerve; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Značaj oblasti energetike ogleda se u činjenici da je još 2006. godine stupio na snagu Ugovor o osnivanju energetske zajednice i da je Republika Srbija od tada, na izvestan način, već u EU: preko tela Energetske zajednice (EnZ) stalno se prati i izveštava o stepenu usklađenosti propisa iz oblasti energetike sa pravnim tekovinama EU. Ugovor o osnivanju Energetske zajednice potvrđen je kroz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je istaknuta nužnost regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Kako je glavni zadatak Ugovora o osnivanju Energetske zajednice stvaranje stabilnog pravnog, ekonomskog i energetskog okvira, Srbija će pristupanjem EU obezbediti sigurnost snabdevanja energijom, privući investicije u energetsku infrastrukturu, unaprediti zaštitu životne sredine i stvoriti jedinstven regulatorni prostor za trgovinu energentima. S tim ciljem su uspostavljena tri nivoa obaveza:

  • implementacija relevantnih pravnih tekovina Evropske unije (acquis communautaire) u energetici, zaštiti životne sredine, korišćenju obnovljivih izvora energije i zaštiti konkurencije,
  • uspostavljanje posebnog regulatornog okvira koji će omogućiti efikasno funkcionisanje tržišta unutar Energetske zajednice i povezivanje sa tržištem Evropske unije i
  • stvaranje tržišta energije koja se prenosi mrežama bez unutrašnjih granica, unutar koga će biti razvijena koordinacija uzajamne pomoći u slučaju poremećaja u energetskim mrežama ili spoljnih poremećaja i mogućnost stvaranja zajedničke politike trgovine energijom sa učesnicima na tržištima van EU i Energetske zajednice.

Oblasti rada Energetske zajednice su: staranje o ostvarivanju ugovornih obaveza, električna energija, gas, investicije, sigurnost snabdevanja, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, zaštita životne sredine, konkurencija, socijalna pitanja, nafta, kao i rešavanje sporova nastalih u vezi sa Ugovorom. Kroz rad tela EnZ Srbija utiče na energetsku politiku regiona.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 15 održan je od 29. do 30. aprila 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 15  održan je od 11. do 12. juna 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 15 deo je Klastera 4 – Zeleni dogovor i održiva povezanost. Poglavlje je otvoreno 2021. godine

Korisni linkovi:

https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en

http://www.srbatom.gov.rs/

https://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=64

https://www.mre.gov.rs/