Podsticaj za naučnike i istraživače

  • Post category:sve vesti

NAUČNIK ILI ISTRAŽIVAČ

EUZATEBE.RS

Činjenica je da su matematika i fizika mnogima teško shvatljivi, a da je rečenica „ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije živih bića“ ponekad sve čega možemo da se setimo sa časova biologije. Ipak, bez nauke nema ne samo razvoja, već ni života na koji smo već navikli. Zato je potrebno pomoći onima kojima ove zahtevne nauke već idu od ruke.

Dakle, kako pomoći domaćoj naučnoj zajednici?

Važno je znati da, iako Srbija nije članica Evropske unije, dobija značajnu pomoć u ovoj, i drugim oblastima. Tako je jedan od programa za podršku nauke – Horizon – već godinama dostupan kod nas. Trenutno je aktuelan HorizonEurope, namenjen istraživačima i inovatorima, a biće dostupan do 2027.

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Šta to konkretno znači?

Istraživači Instituta za rataratvo i povrtarstvo iz Novog Sada, nadaleko cenjene ustanove, učestvovali su u nekoliko projekata iz prethodnog Horizon ciklusa. O tome koliko im je to koristilo, govorio nam je direktor Instituta dr Jegor Miladinović:

,,Učešće u takvim projektima je važno iz najmanje dva razloga: prvo – status Instituta i naučnih radnika, i njihova prepoznatljivost među evropskim kolegama, a druga su, naravno, finansije. Projekti Evropske unije, odnosno Horizon projekti jesu najbolji način da dođemo do nove opreme, hemikalija, da obavimo diseminaciju naših naučnih radova, da putujemo i upoznajemo se sa kolegama”, rekao je svojevremeno direktor Miladinović.

Eto, nema razloga da časite ni časa! Pogledajte kako biste baš Vi mogli da postanete korisnik sredstava HorizonEurope.