Struja na blato

Uncategorized

Sharing is caring!

Struja na blato

Struja na blato

Struja na blato 1Foto: Ana Blažić Pavlović

Sistem se raspada, ali to može trajati dugo. Sistem uživa podršku dve maligne strane sile, Rusije i Kine, uključila se i Turska, još jedan akter regionalnog nereda.

Sistem je je zasnovan na koaliciji radikala i socijalista, dve političke snage koje obavljaju vlast u kontinuitetu duže od jednog veka.

Državna bezbednost je nepogrešivo formirala radikalsku alternativu, za pravu potporu socijalistima koji nisu imali nameru da priznaju pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog Saveza. Predsednik se nikad nije lično politički emancipovao. NJegova javna pozicija dizajnirana je tako da pripada radikalskoj bandi, i da ga kontrolišu policija i porodica. Ceo sistem je pod kontrolom porodično-kumovskih sprega, i njima namenjen. Svaka sistemska odluka podređena je isključivom interesu radikalsko-socijalističke koalicije – predsednik Skupštine se uostalom pohvalio da su oni tu duže od veka – i partijsko-mafijaške strukture koja obavlja sve velike poslove i služi interesima Rusije i Kine.

Srbija je evropska država koja je najviše puta ratovala u XX veku, i nije slučajno ponovo u stanju koje je blisko ratnom. Svaki budžet je vojno-policijski i uključuje paravojne i parapolicijske snage. Siva bezbednosno-politička sfera je i prekogranična, i pod kontrolom ruskih službi. Tako se pripremao atentat 1914, tako je izveden atentat 2003. U temeljima države su navijači, litijaši i slobodni strelci kosovski zavetnici, centralni komiteti akademije, matice, pjesnici i mantijaši.

Svaka afera, svaki skandal, otkrivaju sheme korupcije, porodičnih uticaja i interesa, partokratske države, mafijaške ekonomije i kvislinške spoljne politike. Služenje Rusiji i Kini podrazumeva prihvatanje načela dva najveća kriminalna režima ikad, ideja koje je slobodan svet odbacio bez dovoljno rešenosti, i snage, da to bude zauvek. Skandal Grčić – EPS nije samo beda partokratije. Tamo je i neki prislušni centar, pa direktor na javnoj sednici Vlade šalje preteće pozdrave Predsedniku navodno od treće smene koja radi dok Predsednik i Vlada spavaju.

Otvoreni Balkan nije alternativa Evropi. Evropa nema alternativu. Alternativa je da nestanemo, gde smo i kakvi smo, na čemu predano radimo. Otvoreni Balkan nije predigra za Evropu, čim se dovedu u vezu ideje koje su naizgled slične postaju kontradiktorne. Otvoreni Balkan je sistemska podrška regionalnoj korupciji, organizovanom kriminalu i izolacionizmu, pranju novca i migracijama jeftine radne snage. Otvoreni Balkan je sistemska podrška novoj promeni granica, podeli Kosova, BiH i, dugoročno, ukidanju suvereniteta Crne Gore.

I u Zagrebu je sve aktivnija ruska agentura čija je osnovna namera da Hrvatsku učini nefunkcionalnom u perspektivi podrške integraciji Srbije, Crne Gore i BiH, i, okvirno, buduće reforme EU. Otvoreni Balkan je potvrda odustajanja od evropske integracije, koja podrazumeva celovitu a ne kozmetičku promenu Ustava. Politička generacija koja je donela Ustav, tako da Srbija ostane nedovršena država i nesrećno, razvaljeno društvo na periferiji evropske periferije, u osnovi je opozicije koja je ustavobraniteljska kao antievropska. Svaka žaba, koju progutamo, bude ona najveća.

KOLUMNE

Kapitalizam na filmu (1)
Zlatko Paković
Depeše iz Niona
Zoran Pavić
Struja na blato
Nikola Samardžić
Ovaj film će imati srećan kraj
Branislava Antović Aleksić
Radio-istorija
Vladimir Matković

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

shares